În curs de procesare

Noutăți site

Data adăugării: 16-07-2010 Limbile straine - prezent si viitor

(informatie preluata de pe site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/index_ro.htm)

Învăţarea limbilor străine este o activitate care se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau de motivul care a condus la decizia de a studia. Mai mult decât atât, cunoaşterea altor limbi contribuie la înlăturarea barierelor personale şi naţionale, permiţând europenilor să comunice, să lucreze împreună şi să se deplaseze în alte ţări.

UE participă activ la promovarea limbilor în rândul cetăţenilor săi, permiţându-le astfel să joace un rol important într-o Europă modernă, multiculturală. În acest sens, finanţează programe care se adresează cetăţenilor de toate vârstele, contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de evaluare şi de standardizare a calificărilor, sprijinind elevii cu nevoi speciale şi difuzând informaţii şi bune practici în rândul profesorilor şi elevilor.

Modalităţi de învăţare

Învăţarea unei limbi străine poate fi o experienţă plăcută, plină de satisfacţii. Principalul este să găsim metoda care se potriveşte cel mai bine nevoilor şi timpului pe care îl avem la dispoziţie.

Putem de exemplu:
  1. să învăţăm fără profesor - cursurile de studiu individual sunt disponibile în numeroase limbi şi formate media, de la DVD-uri şi CD-ROM-uri până la casete audio şi manuale;
  2. să ne uităm la televizor – multe societăţi de radiodifuziune oferă cursuri de limbi străine prin intermediul programelor de televiziune sau radio;
  3. să navigăm pe internet – un număr din ce în ce mai mare de site-uri oferă cursuri de limbi străine, de cele mai multe ori cu sunet şi imagini;
  4. să învăţăm cu un profesor - avantajul învăţării cu un grup de persoane este că avem colegi care ne încurajează şi un profesor care ne ghidează în funcţie de nevoile noastre specifice;
  5. să urmăm cursuri de formare la locul de muncă - din ce în ce mai mulţi angajatori recunosc că abilitatea de a vorbi o limbă străină este vitală pentru succesul activităţii lor şi numeroase societăţi mai mari oferă cursuri de limbi străine, suportând în totalitate sau parţial costurile acestora;
  6. să găsim un partener de studiu - învăţarea în tandem presupune parteneriatul dintre doi vorbitori ai aceleaşi limbi materne, cu scopul de a învăţa limbi străine prin corespondenţă (electronică, telefonică, etc.)

Ce măsuri ia Uniunea Europeană?

Comisia Europeană a publicat în 2003 planul de acţiune „Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice”, în cadrul căruia se declara că „acum, mai mult decât niciodată, este important ca cetăţenii să aibă competenţele necesare pentru a înţelege şi a comunica cu vecinii lor”.

Principalele trei elemente ale acestui plan sunt:
  1. învăţarea limbilor străine de-a lungul vieţii (debutând chiar de la o vârstă fragedă);
  2. îmbunătăţirea metodologiei de predare a limbilor străine;
  3. crearea unui mediu favorabil limbilor străine.

Deşi majoritatea iniţiativelor în domeniu sunt formulate de statele membre, UE vine în completarea acestora prin finanţarea unor acţiuni de sensibilizare a publicului: studii, proiecte transnaţionale, schimbul şi difuzarea informaţiilor, conferinţe, precum şi menţinerea unui portal de internet.

Învăţarea de la o vârstă fragedă

Învăţarea limbilor străine de la vârste fragede are un efect pozitiv direct asupra dezvoltării academice şi personale a copiilor. Introducerea studiului de la vârste fragede, preferabil înainte de 12 ani, poate conduce la învăţarea mai rapidă a limbilor străine, la îmbunătăţirea competenţelor literare în limba maternă, precum şi la rezultate mai bune în alte discipline.

Învăţământul şcolar

A învăţa o limbă străină presupune mult mai mult decât a trece examenele sau a obţine note mari. Acest proces înseamnă noi oportunităţi în viaţă, prietenii noi în diverse ţări, precum şi experimentarea altor culturi şi lărgirea propriilor orizonturi.

Învăţământul universitar

Instituţiile de învăţământ superior au un rol important în promovarea învăţării limbilor străine şi în dezvoltarea multilingvismului, atât la nivel individual, cât şi în cadrul societăţii, în general. În afara cursurilor din cadrul secţiilor de limbi străine, universităţile pun la dispoziţia studenţilor din alte discipline posibilitatea de a învăţa limbi străine - fie ca şi curs prevăzut în programă, fie ca activitate extracuriculară.

Educaţia adulţilor

Învăţarea limbilor străine poate fi o activitate plăcută, care se poate desfăşura de-a lungul întregii vieţi şi care oferă o serie de avantaje, de la dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea experienţelor de călătorie, până la accesul la noi oportunităţi profesionale.

Elevi cu nevoi speciale

Datorită unor dificultăţi de învăţare, de comunicare sau de ordin social, unii elevi au „nevoi educaţionale speciale” (SEN). Acestea trebuie să beneficieze de drepturi egale, inclusiv de accesul la învăţarea limbilor străine. În acest scop, Comisia Europeană sprijină adaptarea şi promovarea metodelor de predare şi a materialelor didactice specifice.

Evaluare şi certificare

Europa este un continent multicultural, cu numeroase limbi şi instituţii. Este esenţial ca certificatele de competenţă lingvistică să fie recunoscute pe întreg teritoriul său.